برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398
کد 2053

مقاله برتر ماه سپتامبر 2019 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای بالینی
نویسنده اول مقاله: جناب آقای دکترسید حسین اجاقی
گروه آموزشی:طب اورژانس
مقاله برتر ماه:سپتامبر
 

Ann Emerg Med. 2019 Sep;74(3):365-371.

Diagnosis of Traumatic Eye Injuries With Point-of-Care Ocular Ultrasonography in the Emergency Department.
Ojaghihaghighi S1Lombardi KM2Davis S2Vahdati SS1Sorkhabi R3Pourmand A4.

Author information

1-Department of Emergency Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

2-Department of Emergency Medicine, George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC.

3-Department of Emergency Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Department of Ophthalmology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

4-Department of Emergency Medicine, George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC.

  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 207
  • تایید شده
  • در 1398/07/23
  • ساعت 8:37