برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
کد 2057

مقاله برتر ماه اکتبر 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای علوم پایه
نویسنده مسئوول مقاله: سرکارخانم دکتر لیلی عقبتی و جناب آقای دکتر مهدی یوسفی
گروه آموزشی:ایمونولوژی
مقاله برتر ماه:اکتبر
 

Biosens Bioelectron. 2019 Oct 1;142:111484.

Application of various optical and electrochemical aptasensors for detection of human prostate specific antigen: A review.
Ghorbani F1Abbaszadeh H2Dolatabadi JEN3Aghebati-Maleki L4Yousefi M5.

Author information

1-Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

2-Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

4-Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Department of Immunology, Faculty of Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Electronic address: leili_aghebati_maleki@yahoo.com.

5-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Department of Immunology, Faculty of Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Electronic address: Yousefime@tbzmed.ac.ir.

  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 287
  • تایید شده
  • در 1398/08/21
  • ساعت 10:46