برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 17 شهريور 1399
کد 2153

مقاله برتر ماه آگوست

مقاله برتر ماه آگوست گروههای علوم پایه
مقاله برتر ماه- گروههای علوم پایه
نویسنده مسئوول مقاله: جناب آقای دکتر علیرضا فرج الهی
گروه آموزشی:فیزیک پزشکی
مقاله برتر ماه:آگوست

ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 5260−5269

Folic Acid Modified Bismuth Sulfide and Gold Heterodimers for
Enhancing Radiosensitization of Mice Tumors to X‑ray Radiation
Fatemeh Abhari, Jalil Charmi, Hamed Rezaeejam, Zhaleh Karimimoghaddam, Hamed Nosrati,*Hossein Danafar,* and Alireza Farajollahi*

Author information

Department of Medical Physics, Faculty of
Medicine, Drug Applied Research Center, and Department of
Radiotherapy, Imam Reza University Hospital, Tabriz
University of Medical Sciences, Tabriz 5166-15731, Iran;
  • تایید شده
  • در 1399/06/17
  • ساعت 8:16