برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 5 ارديبهشت 1394
کد 601

مقالات برگزیده 2015

...


 

Title

Journals

IF

1-Enduring effects of post-weaning rearing condition on depressive- and anxiety-like behaviors and motor activity in male rats.

PhysiolBehav. 2015 Apr 1; 142:131-6.

       3.033      

2-The Anti-Edematous Effect of Ghrelin in Brain Hypoxia is Associated with Decreasing Expression of Vascular Endothelial Growth Factor.

J MolNeurosci. 2015 Mar 1

2.757


3-Designing and conducting in silico analysis for identifying of Echinococcus spp. with discrimination of novel haplotypes: an approach to better understanding of parasite taxonomic.

Parasitol Res. 2015 Apr; 114(4):1503-9.

2.327

 
Designing and conducting in silico analysis for identifying of Echinococcus spp. with discrimination of novel haplotypes: an approach to better understanding of parasite taxonomic.
 
Parasitol Res. 2015 Apr; 114(4):1503-9.
 
2.327
 
An Analytical Comparison of the Opinions of Physicians Working in Emergency and Trauma Surgery Departments at Tabriz and Vienna Medical Universities Regarding Family Presence during Resuscitation.
 
PLoS One. 2015 Apr 23; 10(4):e0123765.
 
3.534
 
Selective activation of α7 nicotinic acetylcholine receptor by PHA-543613 improves Aβ25-35-mediated cognitive deficits in mice.Selective activation of α7 nicotinic acetylcholine receptor by PHA-543613 improves Aβ25-35-mediated cognitive deficits in mice.
 
Neuroscience. 2015 Apr 13; 298:81-93.
 
3.327
 
Colistin, mechanisms and prevalence of resistance.
 
Curr Med Res Opin. 2015 Apr; 31(4):707-21.
 
2.372
 
The skewed balance between Tregs and Th17 in chronic lymphocytic leukemia.
 
Future Oncol. 2015;11(10):1567-82
 
2.477
 
Prenatal maternal immune activation increases anxiety- and depressive-like behaviors in offspring with experimental autoimmune encephalomyelitis.
 
Neuroscience. 2015 May 21; 294:69-81.
 
3.357
 
Investigation of CTLA-4-318C/T gene polymorphism in cases with type 1 diabetes of Azerbaijan, Northwest Iran.
 
ImmunolLett. 2015 Aug;166(2):134-9
 
2.512

 


Title

Journals

IF

 

The skewed balance between Tregs and Th17 in chronic lymphocytic leukemia

Future Oncol. 2015; 11(10):1567-82. doi: 10.2217/fon.14.298.

2.611

 

Prenatal maternal immune activation increases anxiety- and depressive-like behaviors in offspring with experimental autoimmune encephalomyelitis

 

Neuroscience. 2015 May 21; 294:69-81. doi: 10.1016/j.neuroscience.2015.03.016. Epub 2015 Mar 14

3.357

 

Recombinant Leishmania major lipophosphoglycan 3 activates human T-lymphocytes via TLR2-independent pathway.

 

J Immunotoxicol. 2015 Jul 16:1-7. [Epub ahead of print]

2.054

 

Factors Contributing to Post–Lumbar Puncture Headache

 

JAMA Neurol. 2015; 72(7):834-835. doi:10.1001/jamaneurol.2015.0694

7.271

The first morphometric and phylogenetic perspective on molecular epidemiology of Echinococcusgranulosussensulato in stray dogs in a hyperendemic Middle East focus, northwestern Iran.

 

Parasit Vectors. 2015 Aug 6; 8:409. doi: 10.1186/s13071-015-1025-9.

3.43

Emergence of whooping cough: notes from three early epidemics in Persia

 

The Lancet Infectious Diseases.Volume 15, No. 12, p1480–1484, December 2015

 

22.433

 

MicroRNA-induced drug resistance in gastric cancer.

 

Biomed Pharmacother. 2015 Aug;74:191-9. doi: 10.1016/j.biopha.2015.08.009. Epub 2015 Aug 15.

2.2

Investigation of CTLA-4-318C/T gene polymorphism in cases with type 1 diabetes of Azerbaijan, Northwest Iran

 

ImmunolLett. 2015 Aug;166(2):134-9. doi: 10.1016/j.imlet.2015.05.021. Epub 2015 Jun 5.

2.512

Post-weaning environmental enrichment improves BDNF response of adult male rats

 

Int J DevNeurosci. 2015 Nov;46:108-14. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2015.07.008. Epub 2015 Aug 18.

2.58

The Protective Effect of α-Hederin, the Active Constituent of Nigella sativa, on Lung Inflammation and Blood Cytokines in Ovalbumin Sensitized Guinea Pigs

 

Phytotherapy Research. Volume 29, Issue 11, pages 1761–1767, November 2015

 

2.66

Phosphorylation of GSK-3β and reduction of apoptosis as targets of troxerutin effect on reperfusion injury of diabetic myocardium.

 

Eur J Pharmacol. 2015 Oct 15;765:316-21. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.08.056. Epub 2015 Sep 1

2.532

Reversal of chemoresistance with small interference RNA (siRNA) in etoposide resistant acute myeloid leukemia cells (HL-60)

 

Biomed Pharmacother. 2015 Oct;75:100-4. doi: 10.1016/j.biopha.2015.08.032. Epub 2015 Sep 25.

2.023

Noninvasive Positive-Pressure Ventilation.

 

N Engl J Med. 2015 Sep 24;373(13):1279. doi: 10.1056/NEJMc1508384#SA1.

55.873

Developmental minocycline treatment reverses the effects of neonatal immune activation on anxiety- and depression-like behaviors, hippocampal inflammation, and HPA axis activity in adult mice.

 

Brain Res Bull. 2016 Jan;120:1-13. doi: 10.1016/j.brainresbull.2015.10.009. Epub 2015 Oct 28.

 

2.735

An Integrated View of Potassium Homeostasis.

 

N Engl J Med. 2015 Oct 29;373(18):1787. doi: 10.1056/NEJMc1509656#SA3.

55.873

The immunobiology of myeloid-derived suppressor cells in cancer.

 

Tumour Biol. 2015 Nov 26. [Epub ahead of print]

3.611

Predictors of hospital mortality and serious complications in patients admitted with excessive warfarin anticoagulation.

 

Thromb Res. 2015 Nov 10. pii: S0049-3848(15)30190-0. doi: 10.1016/j.thromres.2015.11.014. [Epub ahead of print]

2.447

 
  

 

Preservation of mouse ovarian tissue follicle morphology and ultra-structure after vitrifying in biotechnological protocols.

 

J Ovarian Res. 2015 Mar 6;8:7. doi: 10.1186/s13048-015-0137-3.

2.428

 

Hepatocyte differentiation of human induced pluripotent stem cells is modulated by stearoyl-CoA desaturase 1 activity

Development Growth and Differentiation; 2015:57667-674

2.42

Up regulation of liver-enriched transcription factors HNF4a and HNF6 and liver-specific microRNA (miR-122) by inhibition of let-7b in mesenchymal stem cells

Chemical Biology and Drug Design; 2015:85268-279

2.48

Gold nanoprobe-based detection of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) Gene Expression

IEEE Transactions on Nanobioscience; 2015:14485-490

2.30

Effects of the flavanone combination hesperetin-naringenin, and orange and grapefruit juices, on airway inflammation and remodeling in a murine asthma model

Phytotherapy Research; 2015:29591-598

2.66

A primate-specific functional GTTT-repeat in the core promoter of CYTH4 is linked to bipolar disorder in human

Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry; 2015:56161-167

3.69

Biocompatible Polymer Coated Paramagnetic Nanoparticles for Doxorubicin Delivery: Synthesis and Anticancer Effects Against Human Breast Cancer Cells

International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials; 2015:64718-726

3.57

Detection of Hemophilia A Carriers in Azeri Turkish Population of Iran

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis; 2015:21755-759

2.39

A Novel Protocol to Differentiate Induced Pluripotent Stem Cells by Neuronal microRNAs to Provide a Suitable Cellular Model

Chemical Biology and Drug Design; 2015:86232-238

2.48

Dominant and Protective Role of the CYTH4 Primate-Specific GTTT-Repeat Longer Alleles Against Neurodegeneration

Journal of Molecular Neuroscience; 2015:56593-596

2.34

Brucellosis in Iran: Why Not Eradicated?

Clin Infect Dis. 2015 Nov 15;61(10):1629-30.

8.886

Predictors of irrational parenthood cognitions in an Iranian group of infertile women.

PLoS One. 2015 Mar 10;10(3):e0070239.

3.234

The first morphometric and phylogenetic perspective on molecular epidemiology of Echinococcusgranulosussensulato in stray dogs in a hyperendemic Middle East focus, northwestern Iran

 

Parasit and vectors

3.43

Designing and conducting in silico analysis for identifying of Echinococcus spp. with discrimination of novel haplotypes:an approach to better understanding of parasite taxonomic

Parasitology research

 

2.09

Post-weaning environmental enrichment improves BDNF response of adult male rats

 

International Journal of Developmental Neuroscience 46, 108-114

2.58

The Anti-Edematous Effect of Ghrelin in Brain Hypoxia is Associated with Decreasing Expression of Vascular Endothelial Growth Factor

 

Journal of Molecular Neuroscience 56 (2), 273-277

2.343

Enduring effects of post-weaning rearing condition on depressive-and anxiety-like behaviors and motor activity in male rats

 

Physiology & behavior 142, 131-136

2.976

Abnormalities in the GABAergic Inhibitory System Leading to the Development of Spike-Wave Discharges in the Somatosensory Cortex of Wag/Rij Rats

 

Neurophysiology 47 (6), 454-458

2.887

The Protective Effect of α‐Hederin, the Active Constituent of Nigella sativa, on Lung Inflammation and Blood Cytokines in Ovalbumin Sensitized Guinea Pigs

 

Phytotherapy Research 29 (11), 1761-1767

2.66

Phosphorylation of GSK-3β and reduction of apoptosis as targets of troxerutin effect on reperfusion injury of diabetic myocardium

 

European journal of pharmacology 765, 316-321

2.532

The role of Th17 cells in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: interleukin-17A and interleukin-17F serum levels.

ImmunolLett. 2015 Apr;164(2):76-80.

2.512

Prenatal maternal immune activation increases anxiety- and depressive-like behaviors in offspring with experimental autoimmune encephalomyeliti

 

Neuroscience. 2015 May 21;294:69-81

3.357

Reversal of chemoresistance with small interference RNA (siRNA) in etoposide resistant acute myeloid leukemia cells (HL-60)

Biomedicine & Pharmacotherapy 75 (2015) 100–104

 

2.023

Underlying Mechanisms of Postoperative Pain After Laparoscopic Surgery

JAMA surgery, 2015; 1-1

3.936

Noninvasive Positive-Pressure Ventilation

The New England journal of medicine 373 (13), 1279-1279

55.873

Factors Contributing to Post–Lumbar Puncture Headache

JAMA neurology 2015; 72 (7), 834-835 .

 

7.8

An Integrated View of Potassium Homeostasis

N Engl J Med. 2015 Oct 29;373(18):1787.

55.873

Vitamin D receptor gene polymorphisms in Iranian Azary patients with Behçet's disease

Scand J Rheumatol. 2015;44(2):163-7.

2.527

Resistant dextrin, as a prebiotic, improves insulin resistance and inflammation in women with type 2 diabetes: a randomised controlled clinical trial.

Br J Nutr. 2015 Jan;113(2):321-30

3.302

The role of metformin on vitamin B12 deficiency: a meta-analysis review.

Intern Emerg Med. 2015 Feb;10(1):93-102

2.624

Redundant nerve roots of the caudaequina in lumbar spinal canal stenosis, an MR study on 500 cases.

Eur Spine J. 2015 Oct;24(10):2315-20

2.066

Supine spinal magnetic resonance imaging with straightened lower extremities in spondylolisthesis: a comparison with the conventional technique.

Eur J Radiol. 2015 May;84(5):921-6

2.369

Intrathoracicsplenosis: a rare false-positive cause of somatostatin imaging in characterization of solitary pulmonary nodule.

ClinNucl Med. 2015 Feb;40(2):138-40.

3.931

Spiral computed tomographic pulmonary angiography in patients with acute pulmonary emboli and no pre-existing comorbidity: a prospective prognostic panel study.

EurRadiol. 2015 Jan;25(1):147-54

4.014

Self-inflicted needle injuries to the eye: a curing pain

CaseRepPsychiatry.2015;2015:960579. doi: 10.1155/2015/960579. Epub 2015 Feb 24

3.32

Sclerocornea

QJM. 2015 Nov;108(11):917. doi: 10.1093/qjmed/hcv110. Epub 2015 May 28 .

2.62

Bilateral sutural cataract

QJM. 2015 Dec;108(12):987. doi: 10.1093/qjmed/hcv138. Epub 2015 Jul 27

2.62

Lack of association between mitochondrial DNA G15257A and G15812A variations and multiple sclerosis.

 

J Neurol Sci. 2015 Sep 15;356(1-2):102-6

2.474

Mitochondrial DNA T4216C and A4917G variations in multiple sclerosis

 

J Neurol Sci. 2015 Sep 15;356(1-2):55-60

2.474

Selective activation of α7 nicotinic acetylcholine receptor by PHA-543613 improves Aβ25-35-mediated cognitive deficits in mice.

 

Neuroscience. 2015 Jul 9;298:81-93.

3.357

Dose Tadalafil alleviate ureteral stent symptoms? A Randomized Controlled Trial.

Euro Urology supplements, 2015: 14(2): 1080.

 

4.783

Non-drug treatment for lower urinarytractsymptomsinwomenwithvoidingdysfunction

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1 ,17 JAN 2015

 

6.035

Simultaneous bilateral biceps tendon rupture: a case report with practical sonographic diagnosis

Am J Phys Med Rehabil. 2015 Feb;94(2):e13-8

2.202

Predictors of hospital mortality and serious complications in patients admitted with excessive warfarin anticoagulation

Thromb Res. 2016 Jan;137:79-84

2.447

Mean platelet volume is a predictor of ST resolution following thrombolysis in acute ST elevation myocardial infarction

Thromb Res. 2015 Jul;136(1):101-6

2.447

A pilot randomized trial of pentoxifylline for the reduction of periprocedural myocardial injury in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention

Eur J ClinPharmacol.2015 Feb;71(2):143-9

2.966

An Analytical Comparison of the Opinions of Physicians Working in Emergency and Trauma Surgery Departments at Tabriz and Vienna Medical Universities Regarding Family Presence during Resuscitation

 

PLoS One. 2015 Apr 23;10(4):e0123765 .

3.234

 

 
 

  • تایید شده
  • در 1394/02/05
  • ساعت 11:40