برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

شرایط امانت

هر عضو کتابخانه پزشکی می تواند حداکثر 3 جلد کتاب به مدت 2 هفته به امانت بگیرد. در صورت نیاز، فرد امانت گیرنده در تاریخ برگشت کتاب می تواند تقاضای تمدید مهلت امانت نماید، و در شرایطی که کتاب درخواست کننده ای نداشته باشد و رزرو نشده باشد به مدت 2 هفته دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

امانت سی دی به مدت 3 روز می باشد.

افراد غیر اعضا با ارائه کارت شناسایی معتبر( دانشجویی یا ملی) می توانند با ارائه مشخصات کامل و شماره تماس حداکثر 2 جلد کتاب به مدتی که کتابخانه تعیین می نماید کتاب به امانت بگیرد.

کتب رفرنس جهت مطالعه در کتابخانه می باشد، در صورت نیاز به تشخیص میز امانت به مدت یک شب در مواقع عادی و نیز روزهای تعطیل به امانت داده می شود.

جهت مطالعه کتب در داخل کتابخانه ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

در صورت نیاز به منبعی خاص،  کتابخانه از عضو مورد نظر پیگیری خواهد نمود و عضو موظف به عودت کتاب در زمان تعیین شده توسط کتابخانه می باشد.

عدم رعایت مقررات و احترام به قوانین به خصوص در مورد رعایت تاریخ برگشت و تمدید کتب، کتابخانه با توجه به سابقه ی عضو، وی را ملزم به

جریمه نقدی به مبلغ 1000 ریال به ازای هر روز تاخیر ( واریز به حساب تمرکز درآمدهایآموزشی و رفاهی دانشکده پزشکی تبریزنزد بانک ملی
 
شعبه دانشگاه2178190548008) و همچنین  محرومیت از خدمات کتابخانه نماید و درصورت تکرار، طبق دستور العمل برخورد خواهد شد.


فرد امانت گیرنده متعهد خواهد بود در حفظ و نگهداری کتب امانت گرفته خود کوشا باشد.

دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت استفاده از منابع کتابخانه ملزم به داشتن معرفی نامه کتبی از دانشگاه متبوع و اخذ دستور از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده می باشند.
 

مقررات مربوط به مفقود شدن یا آسیب رساندن به کتب

1-آسیب رساندن به اموال و منابع کتابخانه دانشگاه تخلف محسوب می شود  فرد متخلف،  می بایستی جبران خسارت نماید.

2-چنانچه به کتاب امانت گرفته شده آسیبی هایی شامل حاشیه نویسی، برگ برگ کردن کتاب و... نیز در صورتیکه اوراق و تصاویر کتاب بریده و یا ناقص شود مسئولیت آن متوجه شخص امانت گیرنده می باشدو ایشان موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.

3-در صورتی که کتاب امانت گرفته شده مفقود گردد، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد.

دیرکرد و جرایم تاخیر در بازگشت کتاب

1- با توجه به منابع محدود و کثرت اعضا و نیز لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به امانت کتب ، چنانچه فرد امانت گیرنده در موعد مقرر اقدام به بازگرداندن کتاب ننماید مشمول جریمه خواهد شد.

2- جریمه دیرکرد به ازاء هرروز 1000 ریال بوده و محاسبه تعداد روزهای تاخیر، از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بود.

3- جریمه دیرکرد به هیچ وجه در محل کتابخانه قابل پرداخت نمی باشد مبلغ جریمه توسط شخص می بایست به شماره حساب 2178190548008 در وجه درآمد های عمومی دانشگاه واریز گردیده و رسید و یا فیش واریزی توسط فرد به کتابخانه دانشکده تحویل گردد.

مقررات استفاده از پايان نامه

1- همه كاربران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبریز (اعم از دانشجويان، اعضاء هيئت علمي، كارمندان و...) که پروفایل آنها در نرم افزار کتابخانه دانشکده فعال می باشد می توانند از پایان نامه های موجود در کتابخانه ها استفاده نمایند.  

2- ساير استفاده كننده گان اعم از دانشجویان سایر دانشگاه ها ، پژوهشگران و محققين خارج از دانشگاه علوم پزشکی پس از دریافت معرفی نامه از موسسه یا دانشگاه مربوطه و ارائه به معاونت پژوهشی دانشکده، و با ارائه كارت شناسايي معتبر و می توانند از پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده استفاده کنند. 

3- پايان نامه ها امانت داده نمي شوند و استفاده از آن ها ، مطالعه، يادداشت برداري در محل كتابخانه امكان پذير مي باشد.

4- استفاده از مطالب مندرج در پايان نامه در منابع مختلف با ذكر مآخذ بلامانع مي باشد.

5- هرفرد می تواند حداکثر 3 پایان نامه را به طور همزمان مطالعه کند.

6- عکس برداری از پایان نامه ممنوع بوده و در صورتی که شخص نیاز به تصویر برداری از بخشهای مجاز (صفحه عنوان، چکیده، روش شناسی، فهرست منابع و مواخذ) داشته باشد با اجازه مسئول بخش پایان نامه می تواند حداکثر 3 صفحه از بخش های ذکر شده عکس برداری و یا کپی نماید.


لوح های فشرده
این بخش شامل 619 عنوان لوح فشرده می باشد که در اختیار مراجعین قرار داده میشود.