برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگي مسئوليت شماره تماس
آقای مهندس محمد رضا علیمددی                                                                               مسئول واحد انفورماتیک 33376731
خانم مهندس معصومه بهاری

 مسئول وب سایت و اتوماسیون اداری

33376731
آقای مهندس اصلان حاجیلو مسئول فنی مرکز آموزش وپژوهش الکترونیکی 33342664