جستجو :
 منوی اصلی
 
  کارمندان-انفورماتیک
نام و نام خانوادگي مسئوليت مدرک تحصيلي
محمد بصیرابوالقاسم فخری 

 رئیس واحد انفورماتیک

دکترای تخصصی جراحی عمومی 
محمدرضا علی مددی  مدیر IT لیسانس كامپيوتر
معصومه بهاری

 مسئول فنی فن آوری اطلاعات وب سایت و اتوماسیون

  فوق لیسانس كامپيوتر
اصلان حاجیلو  مسئول فنی مرکز آموزش وپژوهش الکترونیکی لیسانس کامپیوتر

تلفن تماس:3376731