برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

 

 


Name: Dr. Laleh shahsar

 

position: Thesis

Email:  Laleh_74@yahoo.com
Phone: +98 (411) 3364667(1)

 

 

 

 

 


Name: Dr. Eliza  Sadeghifar

 

position: clinical Thesis

Email: eliza.sadeghifar@yahoo.com        

Phone: +98 (411) 3364667(2)

 

 

 

 

 


Name: Ms. Akram Azari

 

position: Thesis

Email: azarabdara@yahoo.com 

Phone: +98 (411) 3364667(3)

 

 

 

 


Name: Ms.Tahereh Abdar

 

position: International Affairs

Email: medres@tbzmed.ac.ir (azarabdart@yahoo.com)  

Phone: +98 (411) 3364667(4)

 

 

 

 

 


Name: Negar Benakar
 

position:  Coordinator

Email: negar60311@gmail.com
 

Phone: +98 (411) 3364667(5)