برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

 

 

Name: sedigheh Erfani

position: Head of Electronic  Research & Education center ( EREC)

Email: s.erfani99@gmail.com    

Phone: +98 (411) 3342664

 

 

 

 

 

 

 


Name: Aslan Hajiloo

position:  IT and Electronic  Research & Education center ( EREC)

Email: aslanhajiloo@gmail.com

Phone:+98 (411) 3342664