برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

تماس با ما:

تبریز-خیابان گلگشت-خیابان عطار نیشابوری- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده پزشکی- طبقه اول – کتابخانه دانشکده  

5166614766کدپستی:

33364658 : شماره تلفن و فکس

  Medical.librarian@chmail.com ایمیل:
 medllib@tbzmed.ac.ir