برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

1-گروه علم سنجي و انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
2-فهرست مجلات نامعتبر و جعلي
3-سامانه علم سنجي اعضاي هيئت علمي
4-گزارش ضریب تاثیر(ISI)2015مجلات ایرانی نمایه شده در IF
JCR(Journal Citation Reports)-5
SJR(Scimago Journal & Country Rank)-6