برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرتبه استادی

آقای دکتر جواد میرزا آقازاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر جواد میرزا آقازاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر جواد میرزا آقازاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر بابک عبدی نیا به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر بابک عبدی نیا به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر بابک عبدی نیا به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
خانم دکتر زهره صناعت به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ خانم دکتر زهره صناعت به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      خانم دکتر زهره صناعت به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر امیر واحدی  به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر امیر واحدی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر امیر واحدی  به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
خانم دکتر بینا افتخار سادات به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ خانم دکتر بینا افتخار سادات به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      خانم دکتر بینا افتخار سادات به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
يکشنبه 19 فروردين 1397
خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ....
يکشنبه 19 فروردين 1397
دکتر لعیا فرزدی  به مرتبه استادی ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر لعیا فرزدی به مرتبه استادی ارتقاء يافت

                           
      دکتر لعیا فرزدی  به مرتبه استادی ارتقاء يافت ...
پنجشنبه 8 بهمن 1394