برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

مرتبه استادی

آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ...
يکشنبه 19 فروردين 1397
خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

مطالب/ خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

                           
      خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت. ....
يکشنبه 19 فروردين 1397
دکتر لعیا فرزدی  به مرتبه استادی ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر لعیا فرزدی به مرتبه استادی ارتقاء يافت

                           
      دکتر لعیا فرزدی  به مرتبه استادی ارتقاء يافت ...
پنجشنبه 8 بهمن 1394