برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با Tabriz university of Medical Sciences

مقاله برتر ماه آوریل 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مطالب/ مقاله برتر ماه آوریل 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

                           
      مقاله برتر ماه آوریل 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد. گروه آموزشی ایمنی شناسی- جناب آقای دکترمهدی یوسفی و سرکار خانم دکتر لیلی عاقبتی
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مطالب/ مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

                           
      مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد. گروه میکروب شناسی-دکتر حسین بنازاده
چهارشنبه 22 اسفند 1397
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مطالب/ مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

                           
      مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد. گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی -دکتر فاطمه خاکی خطیبی
يکشنبه 19 اسفند 1397
فایلهای آموزشی

صفحات/ فایلهای آموزشی

                           
      فایلهای آموزشی
يکشنبه 9 بهمن 1390
تماس با ما

صفحات/ تماس با ما

                           
      تماس با ما
يکشنبه 22 اسفند 1389
تجهیزات آموزشی و پژوهشی موجود در گروه

صفحات/ تجهیزات آموزشی و پژوهشی موجود در گروه

                           
      تجهیزات آموزشی و پژوهشی موجود در گروه
شنبه 21 اسفند 1389
آزمایشگاههای فیزیولوژی

صفحات/ آزمایشگاههای فیزیولوژی

                           
      آزمایشگاههای فیزیولوژی
شنبه 21 اسفند 1389
گروه فیزیولوژی

صفحات/ گروه فیزیولوژی

                           
      گروه فیزیولوژی
شنبه 21 اسفند 1389