برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا -  بخش اورژانس اتاق 6184
 تلفن : 33352078-0411  فاکس :33352078

مدير گروه: دکتر عليرضا علا 

رئیس بخش اورژانس بیمارستان امام رضا:دکتر عليرضا علا

معاون آموزشي دانشجويان پزشکي عمومي: دکتر امیر غفارزاد

معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي: دکتر روزبه رجائی غفوری

معاون پژوهشي گروه: دکتر صمد شمس وحدتی

 رئیس تیم  پژوهش گروه: دکتر صمد شمس وحدتی

رئيس کميته ارتقاء کيفيت گروه: دکتر حسن سليمانپور


منشی گروه:خانم الهام اکبرپوری
 

برنامه راهبردي گروه طب اورژانس
شناسنامه گروه
 ارزشيابي دروني اسفند91
ارزشیابی درونی 93
ارزشیابی درونی 95
کوریکلوم رزیدنتی
SPگروه طب اورژانس